А. БАТХҮҮ

Үений мэс заслын тасгийн эрхлэгч

ЖОН БУН СОН

Үений мэс заслын их эмч

Анагаах Ухааны Доктор

З. ОРГИЛ

Үений мэс заслын их эмч