Н. ГАНСҮХ

Грандмед Эмнэлгийн Дарга

Анагаах Ухааны Доктор, Профессор

Д. ГОНЧИГСҮРЭН

Хөгжлийн бодлого, Гадаад харилцаа хариуцсан Захирал

Анагаах Ухааны Доктор, Профессор

Н. ТУУЛ

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга

Анагаах Ухааны Доктор, Профессор

Г. ЦОГТХУЯГ

Поликлиник эрхэлсэн орлогч дарга

Анагаах Ухааны Магистр

Д. ЛХАМСҮРЭН

Хүний Нөөцийн Албаны Дарга

Анагаах Ухааны Доктор

П. ДУЛАМРАГЧАА

Чанарын Албаны Дарга

Анагаах Ухааны Доктор