ӨРӨӨНИЙ СОНГОЛТ

ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТАСГИЙН БҮТЭН ЛЮКС ӨРӨӨХэвтэн эмчлүүлэх тасгийн бүтэн люкс өрөө - 280,000 төгрөг

Үүнд: Өдрийн 3 хоол болон цагаан хэрэглэлийн үнэ орсон болно.

Жич: Эмчилгээний төлбөр багтаагүй.