ӨРӨӨНИЙ СОНГОЛТ

ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТАСГИЙН 1 ОРТОЙ ӨРӨӨХэвтэн эмчлүүлэх тасгийн 1 ортой өрөө- 99,000 төгрөг

Үүнд: Өдрийн 3 хоол болон цагаан хэрэглэлийн үнэ орсон болно.

Жич: Эмчилгээний төлбөр багтаагүй.