Б.АЛТАН-УНДРАХ

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч

С. ЭНХТҮВШИН

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмч

Б. ЭРДЭНЭЗУЛ

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмч

Ч.МӨНХБАЯР

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмч

Б. ЭРДЭМБИЛЭГ

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмч

Б. ХОРЛООГАРАВ

Мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний их эмч