М. ТЭМҮҮЖИН

Нуруу нугасны мэс заслын тасгийн эрхлэгч

ЯН ХЫ СОГ

Мэдрэлийн мэс засалч, Нуруу нугасны мэс заслын их эмч

Анагаах Ухааны Доктор

Б. НУРБЕК

Нуруу нугасны мэс заслын их эмч

Э. САРУУЛ

Нуруу нугасны мэс заслын их эмч