Монголын эрүүл мэндийн салбарын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгээс жил бүр 5000 иргэдийн дунд судалгаа явуулж, үйлчлүүлэгч хэрэглэгчиддээ ээлтэй, шилдэг эмнэлэг, хамт олныг шалгаруулах санал асуулгыг явуулан тодруулдаг "Хэрэглэгчдэд итгэмжлэгдсэн шилдэг хамт олон" гэсэн шагналаар Грандмед эмнэлэг шалгарлаа.