П. ХУЛАН

Лабораторийн тасгийн эрхлэгч

С.ОКТЯБРЬ

Лабораторийн их эмч

Г. ДОЛГОРСҮРЭН

Лабораторийн их эмч