Д. ГОНЧИГСҮРЭН

Хөгжлийн бодлого, Гадаад харилцаа хариуцсан Захирал, Анагаах Ухааны Доктор, Профессор

  • 1991 Анагаах Ухааны Их Сургууль, Хүний их эмч
  • 1992 Анагаах Ухааны Их Сургууль, Дүрс оношилгооны эмч
  • 1998 Анагаах Ухааны Их Сургууль, Анагаах Ухааны Доктор
  • 1996 Teikyo Их Сургууль
  • 2003 Yonsei Их Сургууль
  • 2007 Singapore Төв Эмнэлэг

ЗӨВЛӨГӨӨ