У. ЭНХЖАРГАЛ

Эх барих-Эмэгтэйчүүдийн тасгийн эрхлэгч

ЭМУ-ны Магистр

С. ОДГЭРЭЛ

Эмэгтэйчүүдийн их эмч