News & announcement

Batkhuu.A

Өвдөгний үений урд чагтан холбоосны гэмтэл

Өвдөгний үений урд чагтан холбоос нь өвдөгний тогтвортой байдлыг хангахад чухал үүрэгтэй холбоосны нэг юм.

Nurbek.B

Нурууны өвчлөлийн талаарх буруу ойлголтыг зөв болгох

Грандмед эмнэлгийн Нуруу нугасны мэс заслын тасгийн эрхлэгч, мэс заслын ахлах зэргийн эмч Б.Нурбектэй уулзаж ард иргэдийн дунд нурууны өвчлөлийн талаарх буруу ойлголтыг зөв болгох зорилгоор түүнтэй ярилцахаар очлоо.

Home

MEDICAL SERVICES

Medical department, doctors, and specialists

HEALTH SCREENING PACKAGES

All types of examination and tests

RESULTS

See the result

Menu

Your e-mail address

Please enter your full email address

Send