Ж. САНСАРМАА

Дотрын тасгийн эрхлэгч

Л. ЧИМЭДРАГЧАА

Сэргээн засах, Уламжлалт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч

Г. ГАНХҮҮ

Сэргээн засах, Уламжлалт эмчилгээний тасгийн их эмч