О.Ганхуяг

Радиологийн тасгийн эрхлэгч

Клиникийн Доктор, Профессор

О. НЭРГҮЙ

Радиологийн их эмч

Э. НАСАНБАЯР

Радиологийн их эмч

Н.ДҮҮРЭНБИЛЭГ

Радиологийн их эмч

М. БАТЦЭЦЭГ

Радиологийн их эмч