П. ДУЛАМРАГЧАА

Чанарын Албаны Дарга, Анагаах Ухааны Доктор

 • 1994 АУИС, Хүний их эмч
 • 1996 АУИС, Мэдрэлийн эмчийн курс
 • 2003 ОХУ, АУ-ны Академи, МСЭШСҮТөв, Тархины дуудлагат потенциалын оношилгооны мэргэшүүлэх курс
 • 2004 ОХУ, Мэдрэлийн миелингүйжих эмгэгээр мэргэшсэн
 • 2008 ЭМШУИС, Мэргэжил дээшлүүлэх институт, Тархины Судасны Допплерын оношилгооны мэргэшүүлэх курс/
 • 2009 Удирдлагын Академи, Нийгмийн Удирдлагын Менежерийн мэргэжил олгох курс
 • 2010 Австри Улс, Мэдрэлийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс
 • 2010 БНСУ, Мэдрэлийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс
 • 2012 ХБНГУ, Эрүүл Мэндийн Тусламж, Үйлчилгээний Чанар Аюулгүй Байдлын менежерийн курс
 • 2014 ЭМЯ, АШУҮИС, Эрүүл Мэндийн Менежерийн мэргэшүүлэх курс
 • 2015 АШУҮИС, Нейрофизиологийн эмчийн мэргэшүүлэх курс (Тархины Цахилгаан Бичлэг)
 • 2017 Тайвань, Мэдрэлийн эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх курс
 • 1996 АУИС, АУ-ны Магистр
 • 2004 ОХУ, АУ-ны Доктор
 • 2017 Дэд Профессор Цол

ЗӨВЛӨГӨӨ

Тархины цус харвалт

Грандмед Эмнэлэг