Манай кабинет нь бөөр, шээсний замын эмгэгүүдийг сүүлийн үеийн оношилгооны тоног төхөөрөмж ашиглан чанарын өндөр түвшинд оношилж, эмчилгээг амбулатори болон тасагт хэвтэн эмчилж байна. Мөн үйлчлүүлэгч болон түүний гэр бүл, асран хамгаалагч нарт дараах чиглэлээр зөвлөгөө өгч байна.

  • Шээсний замын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
  • Бөөрний чулуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
  • Насжилттай холбоотой бөөр, шээс ялгаруулах тогтолцоонд гарах өөрчлөлт

Хэвлийн хэт авиан шинжилгээ, улаан хоолой, ходоодны уян дурангийн шинжилгээ, компьютерт томографи болон соронзон резонанст томографийн шинжилгээ зэргийг хийж байна.

Эмч нар


Түгээмэл асуултууд

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.