Зүрх судас

Зүрх судасны кабинет нь орчин үеийн Q-Stress TM55 зүрхний ачаалалтай бичлэг, H₃+Digital Holter зүрхний 24 цагийн цахилгаан бичлэг, Medison ECO-7 зүрхний хэт авиан, өндөр хүчин чадалтай оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан бөгөөд зүрх, судас, үе мөчний өвчний эрт үеийн оношилгоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг цогцоор нь явуулж байна. Зүрхний шигдээс өвчнийг цаг алдалгүй 10-30 минутын дотор оношлох боломжтой боллоо.

Эмч нар

А. АРИУНТУЯА

Зүрх судасны их эмч


Түгээмэл асуултууд

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.