Клиникийн эм зүйн тасаг нь дэлхийн топ брэнд эмийг үйлдвэр, пүүсүүдийн чанарын баталгаатай, өндөр идэвхитэй эм, эмнэлгийн багаж хэрэгслүүдээр үйлчилж байна. Америкийн Pfizer, Германы Bayer, Denk Pharma, Европын Гедеон-Рихтер, Astellas Pharma, KRKA, Actavis, Lek, Novartis, Фрацын Sanofi Aventis Pharma, Австралийн Nycomed, Английн Glaxk Smith Kline Pharmaceuticals SA зэрэг эмийн пүүсүүдийн эм, тариаг эмчилгээ үйлчилгээндээ хэрэглэж байна. Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор эмчлүүлэгч, үйлчлүүлэгч нарт “Эмийн зохистой хэрэглээ” “Эмийн гаж нөлөө” зэрэг сэдвүүдээр зөвлөгөө өгч, танин мэдэхүйн гарын авлага түгээж байна.

Нуруу нугас, үений мэс засал ба өвдөлтийн менежментийн тасгууд эмчилгээ, үйлчилгээндээ Солонгос улсын чанарын баталгаатай, өндөр идэвхитэй эм эмнэлгийн хэрэгслүүдийг хэрэглэж байна.

Хэвтэн эмчлүүлэх тасаг нэгж бүрд клиникийн эм зүйчид ажиллаж өвчтөнд нэгж тунгийн системээр эм бэлдмэлийг олгож, эмийн зохистой хэрэглээ, хэрэглэх аргын талаар зөвлөгөө өгч байна.


Эмч нар


Түгээмэл асуултууд

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.