Гранд Мед эмнэлэг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орох хүсэлтэй байгууллагуудын нийт ажилтнуудад урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, тэдгээрийн эрүүл мэндийг тандах, ердийн болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг эрт үед нь илрүүлж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг бууруулахад чиглэн ажиллаж байна.


Эмч нар

Ж. ДЭЛГЭРЖАРГАЛ

Багц шинжилгээний тасгийн эмч

/Хоол боловсруулах эрхтэн судлал, ХБЭ –ний дурангийн эмч/


Түгээмэл асуултууд

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.