Чих, хамар, хоолойн кабинет нь чихний эмгэгүүд болон хамар, залгиур хоолой, төвөнхийн эмгэгүүдийг дурангийн аргаар оношилж эмчлэн эрүүлжүүлэх, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг стандартын түвшинд орчин үеийн багаж тоног төхөөрөмж ашиглан хийж байна.


Үүнд:

  • Чихний дуран оношилгоо
  • Хамрын дуран оношилгоо
  • Залгиурын болон төвөнхийн дуран оношилгоо

Чих, хамар, хоолойн эмгэгүүдэд мэс ажилбар болон эмчилгээ, үйлчилгээг олон улсын стандартын түвшинд хийж гүйцэтгэхээс гадна сонсголын алдагдалын зэргийг тодорхойлдог Герман улсад үйлдвэрлэсэн сонсголын аппаратыг эмчилгээ, оношилгоондоо ашиглаж байна.


Эмч нар

Д. МЯГМАРСҮРЭН

Чих, Хамар, Хоолойн их эмч