Үений мэс засал, үений дуран

Үений мэс засал, үений дурангийн мэс засал, гэмтэл согогийн мэс заслуудыг олон улсын стандартын дагуу амжилттай хийж байна.

Үүнд:

 • Үений дурангийн оношилгоо
 • Өвдөг, түнхний үенд хиймэл үе суулгах мэс засал
 • Дурангийн мэс засал (өвдөг, түнх, мөрний үенд)
 • Үений холбоос сэргээх хагалгаа
 • Үений жийргэвч мөгөөрсийг сэргээх болон гэмтсэн хэсгийг хэсэгчилэн авах
 • Үений мөгөөрсний эмгэгийг нөхөх мэс засал
 • Үений хөшингө арилгах мэс засал
 • Шөрмөсний эмгэгийн үеийн мэс засал
 • Мөчдийн хугарлыг ил болон далд аргаар засч бэхлэх мэс засал
 • Доод мөчдийн тэнхлэг засах мэс засал
 • Мөчдийн гажиг засах мэс засал

Эмч нар

А. БАТХҮҮ

Үений мэс заслын тасгийн эрхлэгч

ЖОН БУН СОН

Үений мэс заслын их эмч

Анагаах Ухааны Доктор

З. ОРГИЛ

Үений мэс заслын их эмч