• EN

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Ангиографи

Грандмед эмнэлэгийн Дүрс оношилгооны тасаг нь АНУ-ийн General Electric компанийн  Innova 3100 брэндийн ангиографийн аппарат ашиглан (Cardiac and interventional) зүрх, гол судасны болон хэвлийн хөндийн эрхтнүүд, мөн захын мөчдийн судасны оношилгоо, эмчилгээг шинээр үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээд байна.

Дараах оношилгоо, эмчилгээг чанарын өндөр түвшинд, олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд:

СУДСАН ДОТУУРХИ ОНОШИЛГОО

1.     Зүрхний судасны оношилогоо:

 • Зүрхний титэм судасны оношилгоо (Coronary angiography)
 • Зүрхний төрөлхийн гажгийн оношилогоо, Right & left ventriculography

2.    Хэвлийн эрхтнүүдийн судасны оношилогоо:

 • Хэвлийн гол судасны оношилгоо,  Abdominal aorta-angiography
 • Элэгний  артерийн судасны оношилогоо, Hepatic arteriography
 • Чацархайн дээд артерийн судасны оношилогоо,  Superior mesenteric arteriography
 • Чацархайн доод артерийн судасны оношилогоо, Inferior mesenteric arteriography,
 • Бөөрний артерийн судасны оношилгоо,  Renal angiography
 • Умайн артерийн судасны оношилгоо, Uterine arteriography

3.     Захын мөчдийн судасны оношилогоо:

 • Доод мөчдийн артерийн судасны оношилгоо, Lower extremity arteriography
 • Бага аарцагийн артерийн судасны оношилогоо, Pelvic arteriography,
 • Дээд мөчдийн артерийн судасны оношилогоо, Upper extremity arteriography,
 • Дээд мөчдийн венийн судасны оношилогоо, Upper extremity venography,
 • Доод мөчдийн венийн  судасны оношилогоо, Lower extremity  рhlebography
 • Доод хөндийн венийн оношилогоо, VCI graphy
 • Дээд хөндийн венийн оношилогоо,  SVC graphy

4.     Судасны бус оношилогоо:

 • Хатгалтын биопси: элэг, дэлүү, уушиг гэх мэт, Percutaneous biopsy
 • Транскатетр шингэний дренаж тавих, хэвлийн ба цээжний хөндийд, Percutaneous driange
 • Цөсний замын ажилбарууд,  Percutaneous transhepatic biliary drainage, PTBD & biliary stenting,
 • Урологын ажилбарууд, Urology procedures.

СУДСАН ДОТУУРХ ЭМЧИЛГЭЭ

1.     Зүрхний судасны эмчилгээ:

 • Зүрхний титэм судасны нарийсалд стент тавих эмчилгээ
 • Зүрхний титэм судасны нарийслыг баллоноор тэлэх эмчилгээ

2.     Хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийн ангиографийн эмчилгээ:

 • Элэгний  анхдагч хавдрын тэжээгч судас бөглөх эмчилгээ, TACE
 • Элэгний порталь судас бөглөх эмчилгээ, Portal vein embolization, PVE.
 • Дэлүүний  артерийн судасны доод салааг бөглөх эмчилгээ
 • Бөөрний анхдагч хавдрын  тэжээгч судас бөглөх эмчилгээ
 • Бөөрний судасны нарийсалд стент тавьж тэлэх эмчилгээ, Renal arterial stent.

3.     Бага аарцгийн хөндийн эрхтнүүдийн эмчилгээ:

 • Умайн миомын хоргүй хавдрын тэжээгч судас бөглөх эмчилгээ, Myoma embolization,
 • Түрүү булчирхайн хавдрын тэжээгч судсыг бөглөх эмчилгээ, Embolization of prostate gland artery


О.ГАНХУЯГ

Дүрс Оношилгооны Эмч, Кл Профессор

Дүрс Оношилгооны Тасгийн Эрхлэгч

Нүүр хуудас

ЭМЧИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эмчилгээний тасаг, эмч мэргэжилтнүүд

БАГЦ ҮЗЛЭГ

Бүх төрлийн багц үзлэг, шинжилгээ

ХАРИУ АВАХ

Шинжилгээний хариу харах

Цэс