• MN

OUR SERVICES

Department of Orthopedic Surgery

А. БАТХҮҮ

Гэмтэл, Согог Заслын Ахлах Зэргийн Эмч, Анагаах Ухааны Магистр

Яс, Үений Мэс Заслын Тасгийн Эрхлэгч

З. ОРГИЛ

Анагаах Ухааны Магистр

Гэмтэл Согогын Эмч

Б. ТӨГӨЛДӨР

Хүний Их Эмч

Гэмтэл Согогын Эмч

Нүүр хуудас

MEDICAL SERVICES

Эмчилгээний тасаг, эмч мэргэжилтнүүд

HEALTH SCREENING PACKAGES

Бүх төрлийн багц үзлэг, шинжилгээ

RESULTS

Шинжилгээний хариу харах

Цэс