• MN

OUR SERVICES

Department of Rehabilitation

Л. ДАВХАРБАЯР

Уламжлалтын Тэргүүлэх Зэргийн Эмч

Сэргээн Засах Уламжлалт Эмчилгээний Тасгийн Эрхлэгч

Л. ЧИМЭДРАГЧАА

Сэтгэл Судлалын Магистр

Сэргээн Засах Уламжлалт Эмчилгээний Тэргүүлэх Зургийн Эмч

Г. ГАНЦЭЦЭГ

Анагаах Ухааны Магистр, Ахлах Зэргийн Эмч

Сэргээн Засах, Уламжлалт Эмчилгээний Эмч

Нүүр хуудас

MEDICAL SERVICES

Эмчилгээний тасаг, эмч мэргэжилтнүүд

HEALTH SCREENING PACKAGES

Бүх төрлийн багц үзлэг, шинжилгээ

RESULTS

Шинжилгээний хариу харах

Цэс