Ж. САНСАРМАА

Дотрын тасгийн эрхлэгч

Л. ЧИМЭДРАГЧАА

Сэргээн засах, Уламжлалт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч

Ш. ДАВХАРБАЯР

Сэргээн засах, Уламжлалт эмчилгээний тасгийн их эмч

Г. ГАНХҮҮ

Сэргээн засах, Уламжлалт эмчилгээний тасгийн их эмч